ÚVOD       HISTÓRIA       TRÉNING       VÝSLEDKY      SPONZORI      GALÉRIA
KONTAKT:


Oddiel KARATE MTK Tatran Žarnovica

Mgr. Jozef Kováč
mobil: +421(0)908536789
email: jozefkovac68@gmail.com
Kronika Oddielu Karate MTK Tatran Žarnovica
/ scan knižnej podoby /História:

     V Žarnovici sa karate začalo cvičiť niekedy v polovici osemdesiatych rokov. Krúžok karate založil pán Bohuslav Ješka /t.č. 8.kyu/ a postupne si získalo mnoho prívržencov v radoch mladých, ale i starších obyvateľov Žarnovice a okolia. Karatisti trénovali podobne ako i dnes na ZŠ  dva krát do týždňa v utorok a štvrtok, čo sa stalo tradíciou. V telocvični sa stretávalo okolo 30 prívržencov karate. Už v roku 1987 bol pán Ješka držiteľom 5. kyu a jeho žiaci Eugen Gontko a Štefan Hanula boli držiteľmi 6. kyu. Okrem domácich krúžok pravidelne navštevovali študenti SOU drevárskeho v Žarnovici a SOU strojárskeho z Hodruše Hámrov. Rok 1988 bol obdobím nestability. Do Žarnovice prišiel pán Ostrolúcky /t.č.3.kyu/, ktorý prebral trénerskú činnosť a po niekoľko mesačných nezhodách s p. Ješkom z krúžku odišiel. Potom sa opäť všetko uberalo v starých koľajach.
Rok 1989 poznamenal aj vývoj karate v Žarnovici. Pán Ješka začal podnikať a tak sa karate dostávalo do slepej uličky. Približne v roku 1990 "starí" karatisti z okolia začali trénovať v Žarnovici. Boli to: Viťo Chrappa st. /3.kyu/, Milan Tomka st. /2.kyu/, Jozef Kováč /5.kyu/. Neskôr k nim pribudol Lubo Bartko /4.kyu/. Začala stúpať technická úroveň oddielu. Začiatočníkom sa venoval p. Ješka a ostatní členovia teamu začali intenzívnejšie trénovať a pripravovať sa na reprezentáciu klubu v kumite. Súťaží sa však nezúčastnili.Páni Bartko a Kováč získali 3. kyu. Postupne sa vedenie klubu riedilo. Pán Tomka odchádza pre pracovné povinnosti, Chrappa zakladá nový oddiel v Banskej Hodruši a Bartko nový oddiel v Župkove. V Žarnovici zostáva Jozef Kováč, ktorý so súhlasom zakladateľa krúžku karate v Žarnovici p. Ješku registruje oddiel v Slovenskom zväze karate a taktiež v Stredoslovenskom zväze karate. Následne sa zúčastňuje skolení a stáva sa registrovaným trénerom 3. triedy a rozhodcom 3. triedy karate v Slovenskom zväze karate. Týmto začal fungovať registrovaný Oddiel karate Žarnovica. Členovia oddielu pod jeho vedením sa začali zúčastňovať prvých súťaží. V trénerskej činnosti mu začína pomáhať aj Víťo Chrapa, ktorý sa vracia do nového oddielu. Po približne dvoch rokoch odchádza. V roku 1992 prichádza do oddielu bývalý žiak Bohuša Ješku Mojmír Feldsam, ktorý pomáha pri vedení oddielu do roku 2009.
Žarnovickí karatisti nechýbali na žiadnej krajskej súťaži. Medzi najvýznamnejších pretekárov patrili: Ján Nemčok, Marián Šalka, Dalibor Vong a jediná žena Monika Kunčíková /kata/. Medzi najvýznamnejšie úspechy patria: 3. miesto kumite na Slovenskom pohári Šalka, a postup Moniky Kunčíkovej a Jána Nemčoka na MS SR v kata a kumite.
Ďaľšou úspešnou generáciou pretekárov boli: Andrej Kováč /r.1999 Majster Slovenska kumite/, Michaela Kmeťová, Martina Kováčová, Jozef Červík, Ľubomíra Kellerová, Zuzana Ješková, Petronela Číková, Miroslav Štefanka, Peter Orémus, Michal Baniari, Martina Urichová, Stanislava Uramová, Zuzana Csikosóvá, Martina Sepešiová  /Majsterka Slovenska v kumite/,
V roku 2009 nahradil vo funkcii trénera M. Feldsama skúsený pretekár a karatista p. Milan Tomka st. a dodnes spoločne s predsedom oddielu a trénerom Jozefom Kováčom oddiel vedú k úspešnej reprezentácii mesta Žarnovica.
Do ďalšej generácie úspešných pretekárov patria Filip Katina /3. miesto Majstrovstvá Slovenska v kumite, Milan Tomka ml. /3. miesto Majstrovstvá Slovenska v kumite/, Ján Mojžiš /3. miesto Majstrovstvá Slovenska v kumite/, Aris Nikolas Čela, Dominik Jozef Národa, Nikola Miksaiová /r. 2016 Majsterka Slovenska a víťazka Slovenského pohára v kumite /Mgr. Mojmír Feldsam
tréner karate